21. november 2016

Tova votter

Tova votter strikket i rester av Ask Hifa. Damestørrelse.

Ingen kommentarer: