7. august 2016

Resteklut

 Klut av rester etter sommeralongen.  

5. august 2016

Siste klut i sommeralongen

  Cikk Cakk strikket i Anna og Claras bomullsgarn.